Član uprave/odbora Damir Skelin za godinu 2014/2015