Član uprave/odbora Damir Skelin za godinu 2013/2014