Član uprave/odbora Ivo Bikić dipl.iur. za godinu 2013