Član uprave/odbora Aleksandar Erceg dr. sc. za godinu 2013