Član uprave/odbora Nikola Bilandžija Mr.sci.oec. za godinu 2011