Član uprave/odbora Marijan Bulat Dipl. oec. za godinu 2009